نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
زعفران نگین تحویل دی 97
بورس کالا ۹۷/۰۸/۲۶ 152900 -1948 -0.0126 147200 157800 147200
زعفران رشته ای درجه یک تحویل آذر ماه ۹۷
بورس کالا ۹۷/۰۸/۲۶ 110100 1860 0.0172 106800 112500 104000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9708پ05 بورس کالا ۹۷/۰۸/۲۶ 83557 -4397 -0.0500 83557 84000 83557 100 69003 83557 90968
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9708پ08 بورس کالا ۹۷/۰۸/۲۶ 83482 -4393 -0.0500 83482 92268 83482 83482 15732
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9711پ05 بورس کالا ۹۷/۰۸/۲۶ 139656 -7350 -0.0500 139751 148000 139656 139656 5748
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9808پ06 بورس کالا ۹۷/۰۸/۲۶ 107547 -5660 -0.0500 107547 112000 107547 24 107547 109850 26