• ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۵:۳۸:۱۰

    شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سرمایه خود را از ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۳۳٫۳۳ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۱/mm/۰۸ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد