• ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۳:۰۰:۰۵

    شاخص کل با ۳٬۳۱۷٫۴ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۳۷٬۳۷۴٫۴ رسید.