• ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۲:۲۸:۳۲

    شرکت لعابیران طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ مبلغ ۸۷ ریال (۸۳٫۶۵ درصد) از سود ۱۰۴ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.