• ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۰:۱۷:۲۴

    شرکت سپید ماکیان طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ مبلغ ۸۰۰ ریال (۳۳٫۴ درصد) از سود ۲٬۳۹۵ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.