• ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۰:۰۶:۰۸

    شرکت کارخانجات داروپخش طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ مبلغ ۳٬۸۴۰ ریال (۹۳٫۰۷ درصد) از سود ۴٬۱۲۶ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.