• ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۰:۰۰:۱۰

    شاخص کل با ۳٬۵۵۵ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۳۷٬۶۱۲٫۱ رسید.