• ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۰۷:۵۷:۲۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هلدینگ دارویی سبحان از موافقت هیات مدیره با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه سرمایه گذاری در شرکت های فرعی خبر داد و با توقف نماد روبرو شد. براین اساس، "دسبحا" اعلام کرد: هیات مدیره با استناد به مصوبه صورتجلسه ۸ خرداد با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه سرمایه گذاری در شرکت های فرعی موافقت کرد. اجرای این افزایش سرمایه منوط به اخذ گزارش کارشناسی و اخذ مجوزهای مربوط از سازمان بورس و سایر تشریفات قانونی است که از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می شود. بنابراین گزارش، هلدینگ دارویی سبحان با سرمایه اسمی ۳۲۴.۱ میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حضور دارد و سرمایه گذاری البرز، مالکیت ۶۷.۷ درصد سهام آن را در اختیار دارد.