• ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۶:۱۴:۱۵

    شاخص کل با ۱۹٬۳۶۶٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۳۴٬۰۳۵٫۲ رسید.