• ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۳:۵۸:۱۵

    شرکت داروسازی قاضی طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ مبلغ ۲٬۷۸۰ ریال (۹۷٫۹۹ درصد) از سود ۲٬۸۳۷ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.