• ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۳:۰۰:۰۷

    شاخص کل با ۱۹٬۳۷۳٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۳۴٬۰۲۸٫۲ رسید.