• ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۱:۰۰:۱۳

    شاخص کل با ۱۹٬۷۶۰٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۳۳٬۶۴۱٫۲ رسید.