• ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۰:۴۵:۱۱

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد. بنابراین گزارش، شخص حقیقی فاقد شغل به شخصی اطلاق می شود که اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی را به بانک تحت عنوان بازنشسته، مستمری بگیر، بیکار( دانش آموز، دانشجو، بانوان خانه دار و تمامی اشخاصی که شامل مصادیق بازنشسته و مستمری بگیر نیستند) اعلام کرده است. به‌عبارتی بابت گردش حساب فاقد پرونده مالیاتی است. مجموع حداکثر سقف گردش بدهکار و بستانکار ( برداشت و واریز) تمامی حساب های بانکی شخص حقیقی فاقد شغل در طول یک سال برای بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان و برای بیکار ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. درآمد اجاره املاک و سود سپرده بانکی، انتقال حساب بین بانکی شخص در محاسبات سقف تعیین شده، آورده نمی شود. موسسه بانکی سطح گردش حساب هر شخص را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه می کند. در صورتی که قبل از سررسید یک ساله از سطح گردش حساب بالاتر رود بصورت ارسال پیامک و یا سایر روش ها از شخص دعوت می شود برای ارائه توضیحات ظرف مهلت یک ماه به بانک مراجعه و توضیحات لازم در خصوص افزایش گردش حساب را به بانک ارائه کند. چنانچه بانک دلایل را نپذیرد مراتب را تحت گزارش معاملات مشکوک به وزارت دارایی اعلام می کند و اگر شخص فاقد فعالیت، مستنداتی ارائه کند که نشان دهنده اشتغال به کار باشد، بانک سقف گردش حساب وی را به سطح فعالیت اشخاص دارای شغل افزایش خواهد داد. در صورتی که ظرف یک ماه به بانک مراجعه نشود، تمامی عملیات بانکی شخص غیر فعال خواهد شد. ضوابط تعیین سطح گردش حساب افراد دارای شغل متعاقباً توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.