• ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۰:۰۱:۰۷

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کتوسعه۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران