• ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۰۹:۴۴:۰۴

    به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند؛ تاریخ سررسید اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در نماد (هشستا۱۰۳) امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ می باشد. با توجه به پیاده‌سازی فرایند اعمال سیستمی اوراق اختیار فروش تبعی، نکات مهم در خصوص زمانبندی و نحوه اعمال اوراق اختیار فروش تبعی مذکور به شرح زیر می باشد:۱) کارگزار، نماد و تعداد معتبر اوراق اختیار فروش تبعی مربوط به هر مشتری را از ۳ روز کاری قبل از سررسید، به مشتریان خود نمایش می‌دهد. ۲) کارگزار ناظر اوراق اختیار فروش تبعی در هر نماد برای هر مشتری، همان کارگزار ناظر مشتری در سهام پایه نماد مذکور خواهد بود و مشتریان صرفاً از طریق کارگزار ناظر اوراق اختیار فروش تبعی خود قادر به ارسال درخواست اعمال اوراق تبعی می‌باشند. درصورتی که درخواست اعمال ازجانب کارگزاری غیر از کارگزار ناظر نماد پایه مشتری ارسال شود، غیرمجاز شناخته شده و در فرآیند تخصیص شرکت داده نخواهد شد. ۳) در صورتی که سهام پایه مشتری دارای کارگزار ناظر نباشد، امکان ثبت درخواست اعمال وجود نداشته و مشتری باید نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای سهام پایه خود اقدام نماید. از یک هفته مانده به سررسید اوراق تبعی، مشتری نباید کارگزار ناظر سهام پایه‌ای که قصد اعمال آن را دارد، تغییر دهد.۴) درخواست های دریافت شده توسط شرکت مدیریت فناوری از جانب شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری غیر از شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری اصلی کارگزار، غیرمجاز شناخته می شوند و در فرآیند تخصیص شرکت داده نخواهند شد.۵) درصورتی که برای یک مشتری دارنده اوراق اختیار فروش تبعی، بیش از یک مورد درخواست اعمال از طریق کارگزار ناظر و شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری اصلی آن توسط شرکت مدیریت فناوری دریافت شود، تمامی درخواست ها مردود شناخته می شوند و در فرآیند اعمال شرکت داده نخواهند شد.۶) در هر یک از نمادهای اوراق اختیار فروش تبعی منتشر شده توسط بورس، دسترسی مشتریان برای ارس ال درخواست اعمال، توسط کارگزار مربوطه از ابتدای یک روز کاری قبل از سررسید تا ساعت ۱۴ روز سررسید، در صفحه معاملات آنلاین هر شخص ایجاد می‌گردد. این دسترسی در قالب صفحه‌ای جداگانه و از طریق کارگزار ناظر اوراق اختیار فروش تبعی برای کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی فراهم می‌گردد.۷) سرمایه‌گذاران محترم در صورت تصمیم به اعمال اوراق اختیار فروش تبعی خود، از یک روز کاری قبل از سررسید هر نماد تبعی، باید نسبت به ورود و ثبت درخواست‌های اعمال، از طریق کارگزار ناظر اوراق اختیار فروش تبعی خود اقدام نمایند. این درخواست‌ها تا ساعت ۱۴ روز سررسید از قابلیت ویرایش و یا حذف برخوردار خواهد بود. در صورتی که تمایلی به انجام اعمال اوراق تبعی وجود ندارد، نیاز به انجام اقدامی از سوی سرمایه‌گذاران وجود نداشته و نباید درخواستی توسط ایشان در سامانه کارگزار ثبت گردد.۸) عرضه‌کننده اوراق تبعی باید در روز سررسید نماد اوراق اختیار فروش تبعی مربوطه، حداکثر تا ساعت ۱۴ اولو یت نوع تسویه خود را از طریق کارگزار ناظر اوراق تبعی خود در صفحه مربوطه در سامانه نامک وارد نماید. در صورت عدم ورود اولویت نوع تسویه در مهلت مقرر، اولویت نوع تسویه عرضه‌کننده به شکل پیش فرض برای تمامی اوراق تبعی فروش رفته در نماد مربوطه، از نوع «اول نقدی بعد فیزیکی» در نظر گرفته خواهد شد.۹) مشتری اوراق تبعی می‌تواند هر دو نوع تسویه ممکن را برای بخشی از دارایی خود در اوراق تبعی انتخاب نماید. گزینه‌های قابل انتخاب برای نوع تسویه، «فیزیکی» و «اول نقدی بعد فیزیکی» می‌باشد. علاوه بر امکان وارد نمودن تعداد درخواست برای هر دو نوع تسویه، دو گزینه با عنوان «اعمال حداکثری» برای مشتری به شکل زیر در نظر گرفته شده است: اعمال حداکثری-فیزیکی و اعمال حداکثری-اول نقدی بعد فیزیکیبا انتخاب اعمال حداکثری-فیزیکی تمامی اوراق تبعی معتبر شخص به شکل فیزیکی تسویه خواهد شد. با انتخاب اعمال حداکثری-اول نقدی بعد فیزیکی، تمامی اوراق تبعی معتبر شخص در صورت امکان تسویه نقدی به شکل نقدی و در غیر اینصورت به شکل فیزیکی تسویه خواهد شد. انجام تسویه نقدی در تسویه «اول نقدی بعد فیزیکی» فقط در صورت پایینتر بودن قیمت پایانی سهام پایه در سررسید از قیمت اعمال انجام خواهد شد. در صورتی که قیمت پایانی سهام پایه در سررسید از قیمت اعمال بیشتر باشد، تمامی درخواست‌های اعمال دریافتی به شکل فیزیکی انجام خواهد شد. سرمایه‌گذاران محترم توجه نمایند که در صورت بالاتر بودن قیمت پایانی سهام پایه در سررسید از قیمت اعمال، اعمال اوراق با زیان همراه بوده و در صورتی که تمایلی به انجام اعمال ندارند، نباید درخواستی جهت اعمال ثبت نمایند.۱۰) تسویه نقدی اوراق اختیار فروش تبعی تنها با توافق طرفین(دارندگان اوراق و عرضه کننده) امکان‌پذیر است. بنابراین پس از دریافت تمامی درخواست‌های اعمال از دارنده اوراق اختیار و همچنین دریافت اولویت نوع تسویه عرضه‌کنندگان، نحوه اعمال برای هر شخص تعیین خواهد شد.۱۱) تنها اوراق اختیار فروش تبعی سه امدارانی که سهام پایه را تا روز سررسید نگهداری کرده باشند، قابل اعمال خواهد بود. همچنین مازاد اوراق اختیار فروش تبعی (تعداد اوراق اختیار فروش تبعی بیش از تعداد سهام پایه یا بیش از سقف‌های اعلامی توسط بورس) قابل اعمال نخواهد بود.۱۲) اعمال اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از اقدامات شرکتی ناشر سهام پایه، مطابق مفاد «دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» انجام خواهد شد. شایان ذکر است دریافت درخواست‌های اعمال تنها با رویه فوق امکان‌پذیر است. در صورت عدم ثبت درخواست اعمال در تاریخ سررسید طی مهلت اعلام شده، اوراق تبعی منقضی شده و قابلیت اعمال ندارد. سرمایه‌گذاران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه شماره ۱۸۱/۱۰۶۸۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ و دستورالعمل مذکور مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران