• ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰۹:۳۵:۴۱

    شرکت جوش و اکسیژن ایران سرمایه خود را از ۱۰٬۳۵۰ میلیون ریال به ۲٬۱۰۹٬۶۲۷ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۰٬۲۸۲٫۸۷ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۱/mm/۲۹ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد