• ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۵:۱۴:۲۱

    شاخص کل با ۱۱٬۰۸۵٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۵۳٬۴۰۲ رسید.