• ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۲:۰۰:۱۵

    شاخص کل با ۹٬۱۶۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۵۵٬۳۲۲٫۵ رسید.