• ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۱:۰۰:۱۳

    شاخص کل با ۶٬۴۳۱٫۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۵۸٬۰۵۶ رسید.