• ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۰:۱۳

    شاخص کل با ۳٬۷۱۴٫۹ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۶۰٬۷۷۲٫۷ رسید.