• ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۰۷:۰۳:۱۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیرمهدی صبایی با اشاره به انعقاد قرارداد با صندوق توسعه ملی به ایرنا گفت: دیگر هیچ مانعی برای شروع مجدد واریزهای ماهانه وجود ندارد و مشکلی تهدیدکننده اجرای این اقدام نیست. وی افزود: طبق هماهنگی‌های انجام شده به‌زودی مبلغ معوقه ۱.۳ هزار میلیارد تومانی فروردین و اردیبهشت به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود و از ماه‌های بعد پرداختی‌ها بصورت منظم انجام خواهد شد. صبایی ادامه داد: واریزی هر ماه قاعدتاً باید پایان همان ماه انجام شود که به نظر می‌رسد واریزی خرداد ماه تا پایان همین ماه به مرحله اجرا برسد. بنابراین گزارش، بر اساس آخرین نرخ اعلامی ارز، معادل ریالی یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی که طبق مصوب دولت قرار است به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود، رقمی معادل ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.