• ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۰۶:۵۸:۳۴

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هلدینگ دارویی برکت درخصوص رفع ابهامات از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها توضیح داد و توقف نماد آن با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت، حداکثر برای ۲ روز کاری ادامه می یابد. براین اساس، اکبر برندگی مدیرعامل "برکت" پیرو نامه ۳ خرداد در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعلام کرد: تجدید ارزیابی مورد نظر مربوط به ارزش گذاری سهام شرکت های مندرج در سرفصل سرمایه گذاری در شرکت های فرعی بر اساس ارزیابی کارشناسی و طبق قوانین و مقررات سازمان بورس است. بنابراین گزارش، هلدینگ دارویی برکت سوم خرداد از موافقت هیات مدیره با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داده بود که منوط به اخذ گزارش کارشناسی و اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان بورس و سایر تشریفات قانونی است.