• ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۰۷:۱۳:۴۵

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت صنایع مادیران با سرمایه ۸۲۰ میلیارد تومانی، گزارش عملکرد اردیبهشت و دو ماه سال مالی جاری را منتشر کرد. براین اساس، "مادیرا" اعلام کرد: به دلیل انتقال بخش عمده ای از فعالیت شرکت اصلی به دو شرکت فرعی صنایع الکترونیک مادیران و صنایع لوازم خانگی مادیران، گزارش فعالیت ماهانه شرکت های فرعی به پیوست ارائه می شود. این دو شرکت فرعی در دوره اردیبهشت از فروش داخلی ۹۵۸ دستگاه سایر محصولات، ۵۰۸۶ هزار دستگاه محصولات لوازم خانگی و ۱۵ هزار و ۷۷ دستگاه محصولات نمایشی بالغ بر ۱۹۹.۹ میلیارد تومان درآمد کسب کردند. همچنین در عملکرد دو ماهه بالغ بر ۱۱ هزار و یک دستگاه محصولات لوازم خانگی، ۲۳ هزار و ۱۱۴ دستگاه محصولات نمایشی و ۹۶۰ دستگاه سایر محصولات به فروش رسانده و بالغ بر ۳۳۳.۱ میلیارد تومان درآمد محقق کردند.