• ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۸:۱۴:۱۲

    شاخص کل با ۸٬۷۹۸٫۵ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۶۴٬۴۸۷٫۵ رسید.