• ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۳:۲۲:۳۸

    شرکت قاسم ایران طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ مبلغ ۳۷۳ ریال (۶۹٫۹۸ درصد) از سود ۵۳۳ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.