• ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۲:۰۰:۱۹

    شاخص کل با ۷٬۱۹۸٫۲ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۶۲٬۸۸۷٫۲ رسید.