• ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۱:۳۹:۰۹

    به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۳۷۵۱/م/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ این شرکت، امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ قراردادهای اختیار معامله با سررسید شهریور ۱۴۰۱ و بر روی واحدهای صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (کاریس۱) در نمادهای معاملاتی اختیار خرید(ضکاریس۶۰۰۱)، (ضکاریس۶۰۱۱)، (ضکاریس۶۰۲۱)، (ضکاریس۶۰۳۱)، (ضکاریس۶۰۴۱)، (ضکاریس۶۰۵۱) و نمادهای معاملاتی اختیار فروش (طکاریس۶۰۰۱)، (طکاریس۶۰۱۱)، (طکاریس۶۰۲۱)، (طکاریس۶۰۳۱)، (طکاریس۶۰۴۱)، (طکاریس۶۰۵۱)، در بازار مشتقه فرابورس ایران عرضه می شود. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است: ۱)نحوه درج قراردادهای اختیار معاملات در نمادهای مذکور شامل حداقل سه قرارداد که مبتنی بر حداقل یک قرارداد در سود، حداقل یک قرارداد بی تفاوت و حداقل یک قرارداد در زیان می باشد. ۲)نماد معاملاتی صندوق پایه: (کاریس۱) ۳)اندازه قرارداد(واحد): ۱،۰۰۰ ۴)دوره معاملاتی : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۵)نوع تسویه: تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین) که تاریخ تسویه نقدی یک روز پیش از سررسید و تاریخ تسویه فیزیکی در سررسید می باشد. ۶) حداقل مقدار هر سفارش (قرارداد) ۱ و حداکثر مقدار سفارش (قرارداد) ۱۰۰ می باشد. ۷)معاملات از طریق سامانه معاملات برخط (آنلاین) انجام می گیرد و کارگزاران می بایست دسترسی معامله گران برخط (آنلاین) جهت ورود سفارش و انجام معامله در گروه معاملاتی ۲۰ را فعال نمایند. ۸)جهت ارسال سفارش در نمادهای قرارداد اختیار معامله در بازار ابزارهای مشتقه فرابورس ایران بایستی از مقدارعددی ۹۴ در فیلد کد شهر استفاده شود.همچنین کارگزاران می بایست قبل از فعالیت در بازار مذکور نسبت به اخذ تایید و امضای «بیانیه پذیرش ریسک» و «قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار» از مشتریان خود مطابق با اطلاعیه شماره۱۰۵۲/الف/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ معاونت عورس ایران، اقدام نمایند. مسئولیت اخذ قرارداد و بیانیه امضا شده عضو فرابورس ایران و مسئولیت هرگونه اظهار خلاف واقع برعهده سرمایه گذار می ب اشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مذکور مراجعه فرمایید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران