• ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۱:۰۹:۳۲

    به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های سپید ماکیان(سپید)جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی و عمومی عادی بطور فوق العاده، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سیدکو)جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی ، ارتباطات سیار ایران(همراه)جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی، عادی بطور فوق العاده بمنظور انتخاب اعضای هیئت مدیره و عمومی فوق العاده، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران