• ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۱:۰۰:۱۷

    شاخص کل با ۵٬۱۱۸٫۷ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۶۰٬۸۰۷٫۷ رسید.