• ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۰:۵۸:۳۸

    به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن(ثمسکن)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بمنظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، لعابیران(شلعاب)، کارخانجات دارو پخش(دارو)جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران