• ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰۹:۴۹:۴۵

    به اطلاع می رساند، با توجه به اعلام بازارگردان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری(نگین) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مظنه های خرید و فروش بازارگردان به شرح زیر می باشد: مظنه خرید بازارگردان: ۶۲،۴۰۰ ریال و مظنه فروش بازارگردان: ۶۴،۳۰۰ ریال. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران