• ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰۷:۱۷:۵۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری کشاورزی کوثر از ادغام دو شرکت اجداد سپیدان کوثر و ماندگار کشت و صنعت دامپروری کوثر در کشت و صنعت اشراق خبر داد. براین اساس، "زکوثر" اعلام کرد: طبق سیاست های ابلاغی در خصوص تدوام چابک سازی برخی از شرکت های فرعی از طریق ادغام و بکارگیری از ظرفیت های مطلوب تر دارایی ها بصورت متمرکز طی مصوبه هیات مدیره محترم سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، موضوع ادغام شرکت های اجداد سپیدان کوثر و ماندگار کشت و صنعت دامپروری کوثر و کشت و صنعت اشراق در دستور کار قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی و نیز برگزاری مجمع فوق العاده مشترک ۲۹ آذر سال ۱۴۰۰، کلیه اموال، دارایی ها و تعهدات شرکت های مذکور نهایتاً به شرکت کشت و صنعت اشراق (سهامی خاص) انتقال یافت.