• ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۸:۱۴:۱۳

    شاخص کل با ۱٬۵۲۱٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۵۵٬۶۸۹ رسید.