• ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۱:۱۷:۳۴

    شرکت تامین سرمایه بانک ملت سرمایه خود را از ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۴۵٫۴۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۰۶ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد