• ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۵:۴۵:۰۰

    شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ مبلغ ۱٬۰۱۰ ریال (۹۴٫۷۵ درصد) از سود ۱٬۰۶۶ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.