• ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۳:۰۶:۱۳

    شاخص کل با ۱٬۵۲۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۵۵٬۶۸۲٫۶ رسید.