• ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴:۱۴:۲۶

    شاخص کل با ۵٬۴۳۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۷۲٬۹۷۹٫۹ رسید.