• ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۱:۰۰:۴۰

    شاخص کل با ۷٬۹۵۷٫۲ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۷۰٬۴۵۳٫۷ رسید.