• ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۷:۱۴:۲۸

    شاخص کل با ۱۳٬۹۶۱٫۸ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۷۸٬۴۱۰٫۹ رسید.