• ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۶:۱۴:۲۸

    شاخص کل با ۱۳٬۹۶۱٫۹ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۷۸٬۴۱۱ رسید.