• ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۲:۲۸:۳۷

    به اطلاع می رساند؛ مهلت پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام) در نماد (فگسترح۱) تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ تمدید گردید. لذا انجام معاملات نماد معاملاتی مذکور (فگسترح۱) در پایان معاملات روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-۹۰ I-۰۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۴۰ موضوع نامه شماره ۱۲۱/۱۵۰۴۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران