• ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰۹:۴۱:۲۸

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام بانک صادرات ایران (وبصادر) با سررسید آبان ماه ۱۴۰۱ از امروز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: وبصادرنحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضصاد۸۰۴۰-اختیارخ وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱ضصاد۸۰۴۱-اختیارخ وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱ضصاد۸۰۴۲-اختیارخ وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱ضصاد۸۰۴۳-اختیارخ وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱ضصاد۸۰۴۴-اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱ضصاد۸۰۴۵-اختیارخ وبصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱ضصاد۸۰۴۶-اختیارخ وبصادر-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱ضصاد۸۰۴۷-اختیارخ وبصادر-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱ضصاد۸۰۴۸-اختیارخ وبصادر-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱ضصاد۸۰۴۹-اختیارخ وبصادر-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱ضصاد۸۰۵۰-اختیارخ وبصادر-۳۲۵۰-۱۴ ۰۱/۰۸/۱۱نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش:طصاد۸۰۴۰-اختیارف وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱طصاد۸۰۴۱-اختیارف وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱طصاد۸۰۴۲-اختیارف وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱طصاد۸۰۴۳-اختیارف وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱طصاد۸۰۴۴-اختیارف وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱طصاد۸۰۴۵-اختیارف وبصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱طصاد۸۰۴۶-اختیارف وبصادر-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱طصاد۸۰۴۷-اختیارف وبصادر-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱طصاد۸۰۴۸-اختیارف وبصادر-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱طصاد۸۰۴۹-اختیارف وبصادر-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱طصاد۸۰۵۰-اختیارف وبصادر-۳۲۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۱۱سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد:اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ سهمسقف هر سفارش: ۱۰۰ قراردادحداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریالدامنه نوسان: نداردروزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیتدوره معاملاتی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها:A=۲۰% B=۱۰% نسبت حداقل وجه تضمین: ۷۰%ضریب گرد کردن: ۱۰۰،۰۰۰ زمانبندی فرآیند اعمال:الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسیدب)زمان تسویه فیزیکی: سررسیدامکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد.سبک اعمال: اروپایینحوه اعمال: غیرخودکارنوع تسویه در سررسید:الف)تسویه فیزیکیب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین)همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است:۱- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. ۲- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد.سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه ه ای شماره ۱۸۱/۱۰۷۵۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران