• ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۶:۵۵:۰۵

    شرکت سیمان بجنورد طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ مبلغ ۵٬۱۶۵ ریال (۹۱٫۴۲ درصد) از سود ۵٬۶۵۰ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.