• ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴:۵۹:۱۱

    شرکت حمل و نقل توکا طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ مبلغ ۲۵۰ ریال (۱۵٫۴۳ درصد) از سود ۱٬۶۲۰ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.