• ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۰۹:۱۶:۵۸

    شرکت فجر انرژی خلیج فارس سرمایه خود را از ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۰۱ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد