• ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۰:۰۸:۰۸

    شرکت سیمان صوفیان طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ مبلغ ۲٬۱۸۰ ریال (۸۵٫۶۲ درصد) از سود ۲٬۵۴۶ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.