• ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰۹:۱۶:۱۴

    شرکت سیمان خزر طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ مبلغ ۲٬۲۶۵ ریال (۹۲٫۵۶ درصد) از سود ۲٬۴۴۷ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.