کاربران محترم؛ به اطلاع می‌رساند به دلیل مشکلات فنی برخی از امکانات سایت ره‌آورد، با اختلال همراه است. پیشاپیش از صبوری شما سپاسگزاریم.
  • ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰۸:۰۱:۵۳

    به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه‌های شماره ۲۸۲۹/م/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ و ۳۵۹۳/م/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ این شرکت، با توجه به اتمام دوره معاملاتی و موعد سررسید اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در نماد معاملاتی (فگستر تبعی۰۱۰۲) امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱، فرآیند اعمال اوراق مذکور به شرح زیر است: ۱) در صورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال بزرگتر یا مساوی قیمت اعمال باشد،اوراق اختیار فروش تبعی قابل اعمال نخواهد بود. ۲)چنانچه قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال از قیمت اعمال کمتر باشد، اعمال اوراق اختیار فروش تبعی منوط به ارائه درخواست اعمال از سوی دارنده اوراق اختیار فروش تبعی می‌باشد. ۳) در قرارداد اختیار فروش تبعی منتشر شده در نماد معاملاتی "فگستر" ، دسترسی مشتریان برای ارسال درخواست اعمال، توسط شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری اصلی و کارگزار مربوطه از ابتدای یک روز کاری قبل از سررسید تا ساعت ۱۴ روز سررسید،د ر صفحه معاملات آنلاین هر شخص ایجاد می‌گردد این دسترسی در قالب صفحه‌ای جداگانه و از طریق کارگزار ناظر اوراق اختیار فروش تبعی برای کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی فراهم است. ۴) کارگزار ناظر اوراق اختیار فروش تبعی در هر نماد برای هر مشتری، همان کارگزار ناظر مشتری در سهام پایه نماد مذکور خواهد بود و مشتریان صرفاً از طریق کارگزار ناظر اوراق اختیار فروش تبعی خود قادر به ارسال درخواست اعمال اوراق اختیار فروش تبعی می‌باشند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران