• ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۰:۵۷:۰۷

    به اطلاع می رساند؛ مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (آینده۱) مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ برگزار می شوند.