کاربران محترم؛ به اطلاع می‌رساند به دلیل مشکلات فنی برخی از امکانات سایت ره‌آورد، با اختلال همراه است. پیشاپیش از صبوری شما سپاسگزاریم.
  • ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۰:۵۳:۴۱

    به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می‌رساند در روز جاری مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ نمادهای معاملاتی گواهی سپرده شیشه جام به شرح ذیل گشایش یافته و آماده انجام معاملات می‌باشند. معاملات گواهی سپرده شیشه به صورت حراج تک قیمتی انجام می‌شود. برای این منظور دوره پیش گشایش از ساعت ۱۲:۴۵ آغاز و ساعت ۱۳:۳۰خاتمه می‌یابد و راس ساعت ۱۳:۳۰ حراج تک قیمتی برگزار می‌شود. گواهی شیشه فلوت۶سفیدAکاوه (شیشه۰۱ن)، گواهی شیشه فلوت۴سفیدBآسا (شیشه۲۲ن)، گواهی شیشه فلوت۵سفیدBآذر (شیشه۳۳ن)، گواهی شیشه فلوت۴سفیدBآذر (شیشه۸۰ن)، گواهی شیشه فلوت۵سفیدA لیا (شیشه۸۱ن)، گواهی شیشه فلوت۱۰سفیدA لیا (شیشه۸۲ن)، گواهی شیشه فلوت۵سفیدAآسا (شیشه۸۴ن)، گواهی شیشه فلوت۵سفیدBآسا (شیشه۸۵ن)، گواهی شیشه فلوت۱۰سفیدAکاوه (شیشه۸۶ن)، گواهی شیشه فلوت۱۰سفیدBکاوه (شیشه۸۷ن)، گواهی شیشه فلوت۵سفیدAکاوه (شیشه۸۸ن)، گواهی شیشه فلوت۵سفیدBکاوه (شیشه۸۹ن)، گواهی شیشه فلوت۶سفیدAکاویان (شی شه۹۰ن)، گواهی شیشه فلوت۶سفیدBکاویان (شیشه۹۱ن)